Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2014

Το Ρέθυμνο παίζει... για το Χαμόγελο

Εικόνα
1,2,3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, το ΡΕΘΥΜΝΟ… ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ!!
Το πολιτιστικό μας κέντρο συμμετέχει στην 3η εκδήλωση για το χαμόγελο του παιδιού ,που διοργανώνει η ομάδα Μ.Κ.Σ. ΑΝΕΜΟΜΥΑΛΟΙ club, ( Παρασκευή 1, Σάββατο2 και Κυριακή 3 Αυγούστου 2014). Η κεντρική