Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2013

Γενική Συνέλευση

Εικόνα
Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 είχε διαπιστωθεί  από το Δ.Σ ότι δεν υπήρχε  απαρτία.
Έτσι συγκαλείτε δεύτερη Γενική Συνέλευση των μελών την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013 στην αίθουσα του Πολιτιστικού μας Κέντρου.

Θέματα για συζήτηση οικονομικός – διοικητικός απολογισμός και προϋπολογισμός του πολιτιστικού.
Ώρα προσέλευσης