Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Γενική Συνέλευση


Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 είχε διαπιστωθεί  από το Δ.Σ ότι δεν υπήρχε  απαρτία.


Έτσι συγκαλείτε δεύτερη Γενική Συνέλευση των μελών την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013 στην αίθουσα του Πολιτιστικού μας Κέντρου.


 


Θέματα για συζήτηση οικονομικός – διοικητικός απολογισμός και προϋπολογισμός του πολιτιστικού.
Ώρα προσέλευσης