Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα

  Σας καλούμε στη εκδρομή που διοργανώνουμε στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα στις 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011.


   Εκεί Θα μπορέσουμε να παρατηρήσουμε  με το μάτι, μέσω του τηλεσκοπίου 1,3 μέτρων, ένα ουράνιο αντικείμενο που θα είναι ορατό εκείνη την περίοδο.


Έχουμε την δυνατότητα  ξενάγησης στις εγκαταστάσεις του αστεροσκοπείου και να παρακολουθήσουμε μια σχετική παρουσίαση.