Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Χαιρετισμοί στην Μονή Γωνιάς Κολυμπαρίου

Το Πολιτιστικό μας κέντρο διοργανώνει απογευματινό περίπατο στην Μονή Γωνιάς Κολυμπαρίου για να παρακο-λουθήσουμε την ακολουθία των Δ Χαιρετισμών την


Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010


Θα ακολουθήσει σαρακοστιανό δείπνο σε ταβέρνα στο Κολυμπάρι.